NIVELL COMERÇ INTERNACIONAL (llibre Berliner Platz 1 neu)

        TAULA DE CONTINGUTS

   · 1.0. OBJECTIUS D'APRENENTATGE (LERNZIELE)

   · o.1. LEKTION 1
   · 2.2. LEKTION 2
   · 3.3. LEKTION 3
   · 4.4. LEKTION 4
   ·
5.5. LEKTION 5
   ·
6.6. LEKTION 6
   ·
6.7. IM ALLTAG EXTRA
   ·
7.
8. SOLUCIONS DELS DEURES (LÖSUNGEN ARBEITSBUCH)
   · 8.9. SOLUCIONS DELS EXERCICIS DE CLASSE (LÓSUNGEN LEHRBUCH)
   ·
 
10. TRANSCRIPCIONS DELS EXERCICIS ÀUDIO DE CLASSE (TRANSKRIPTIONEN)
   ·  11. ALEMANY COMERCIAL I MÉS TEMES (HANDELSDEUTSCH UND MEHRERE THEMEN)
   ·  1
2. NEGOCIAR AMB CLIENTS (MIT KUNDEN VERHANDELN)
   ·  13. AUTOVALUACIÓ FINAL (END- UND SELBSTBEWERTUNG)

   ·  14. GUIA PEL PROJECTE DE COMERÇ INTERNACIONAL (RICHTLINIEN)

   ·  15. VIDEOS DELS ALUMNES (SCHÜLERVIDEOS)· 0. OBJECTIUS D'APRENENTATGE (LERNZIELE)

    Lernziele
   

Tornar a l'índex

· 1. LEKTION 1

    Vocabulari lliçó 1 (Wortschatz Lektion 1)  
    Online-Übungen (= exercicis online) Lektion 1 Hallo
    Més Online-Übungen
    Exercicis de repàs lliçó 1 (Wiederholungsübungen Lektion 1)

Tornar a l'índex

· 2. LEKTION 2

    Vocabulari lliçó 2 (Wortschatz Lektion 2)
    Online-Übungen Lektion 2 Wie geht's?
    Més Online-Übungen

Tornar a l'índex

· 3. LEKTION 3

    Vocabulari lliçó 3 (Wortschatz Lektion 3)
    Online-Übungen Lektion 3 Was kostet das?
    Més Online-Übungen
    Exercicis de repàs lliçó 3 (Wiederholungsübungen Lektion 3)
    1a pista d'àudio per a fer l'exercici d'escoltar, número 7
   
2a pista
   
3a pista

Tornar a l'índex

· 4. LEKTION 4

    Vocabulari lliçó 4 (Wortschatz Lektion 4)
    Llista de temes per repassar
    Exercicis de repàs lliçó 4-1a part amb àudio (Wiederholungsübungen Lektion 4-Teil 1 mit Audio)

    Pista d'àudio per a fer l'exercici d'escoltar, número 6
    Online-Übungen Lektion 4 Wie spät ist es?
    Més Online-Übungen

Tornar a l'índex

· 5. LEKTION 5

    Vocabulari lliçó 5 (Wortschatz Lektion 5)
    Online-Übungen Lektion 5 Was darf's sein?
    Més Online-Übungen
    Exercicis de repàs lliçó 5 (Wiederholungsübungen Lektion 5)

Tornar a l'índex

· 6. LEKTION 6

    Vocabulari lliçó 6 (Wortschatz Lektion 6)   
    Online-Übungen Lektion 6 Familienleben

   Més Online-Übungen

Tornar a l'índex

· 7. IM ALLTAG EXTRA

   Vocabulari Final Im Alltag EXTRA

Tornar a l'índex

· 8.  SOLUCIONS DELS DEURES (LÖSUNGEN ARBEITSBUCH)

    Lösungen Arbeitsbuch

Tornar a l'índex

· 9 .SOLUCIONS DELS EXERCICIS DE CLASSE (LÖSUNGEN LEHRBUCH)

    Lösungen Lehrbuch

Tornar a l'índex

· 10 .TRANSCRIPCIONS DELS EXERCICIS ÀUDIO DE CLASSE (TRANSKRIPTIONEN)

    Transkriptionen

Tornar a l'índex

· 11 . ALEMANY COMERCIAL I MÉS TEMES (HANDELSDEUTSCH UND MEHRERE THEMEN)

    Vocabulari bàsic alemany comercial (Grundwortschatz Handelsdeutsch)
   
Àudio del vocabulari bàsic alemany comercial (Audio zum Grundwortschatz Handelsdeutsch)
   
Web sobre paraules bàsiques relacionades amb el món del comerç

    Llista de verbs irregulars

    Escriure cartes i emails
    Bloc d'intercanvi alemany-català -CATDEUTSCH- Fet pels alumnes

Tornar a l'índex

· 12. NEGOCIAR AMB CLIENTS (MIT KUNDEN VERHANDELN)

    Mit Kunden verhandeln: Von der Anfrage bis zur Auftragsbestätigung

Tornar a l'índex

· 13. AUTOAVALUACIÓ FINAL (END- UND SELBSTBEWERTUNG)

    Comprova si has aconseguit els objectius del curs

Tornar a l'índex

· 14.  GUIA PEL PROJECTE  DE COMERÇ INTERNACIONAL (RICHTLINIEN)

    Carta a la cambra de comerç
   
Entrevista
    Pronunciació entrevista
   
Model d'oferta (Angebot)   
    Model de packing list - Albarà (Packliste)   
    Model de factura (Rechnung)
   
Model de C.V. Europass que us podeu crear des d'internet:
   
C.V. en castellà
   
C.V. en alemany

Tornar a l'índex

· 15. VIDEOS DELS ALUMNES (SCHÜLERVIDEOS)

  

                            Presentació dels alumnes del curs 2012-13

 

 

                            Presentació de projecte final. Curs 2013-14

 

                            Presentació de projecte Nadal. Curs 2014-15

 

                           Presentació d'una classe plurilingüe. Curs 2015-16

 

Tornar a l'índex