ANGLÈS TÈCNIC

     TAULA DE CONTINGUTS
 
   · 1. OBJECTIUS D'APRENENTATGE - LEARNING OBJECTIVES
 
  · 2. RESUM VOCABULARI BÀSIC I SOLUCIONS COURSE BOOK - BASIC VOCABULARY SUMMARY
 
  · 3. VIDEOS VOCABULARI TÈCNIC BÀSIC - VIDEOS BASIC TECHNICAL VOCABULARY
  
· 4. DICCIONARIS - DICTIONARIES
                             
  
· 5. EXERCICIS D'ANGLÈS TÈCNIC ONLINE - ONLINE TECHNICAL ENGLISH EXERCISES
 
  · 6. ENLLAÇOS DESCRIPCIONS TÈCNIQUES - LINKS TECHNICAL DESCRIPTIONS
   ·
7. AUTOAVALUACIÓ FINAL - FINAL SELF-ASSESSMENT
   · 8. GUIA PER AL CRÈDIT DE SÍNTESI - GUIDELINES FOR THE FINAL PROJECT
   · 9. VIDEOS DELS ALUMNES - STUDENTS' VIDEOS

 

 

· 1. OBJECTIUS D'APRENENTATGE - LEARNING OBJECTIVES

  Learning objectives

Tornar a l'índex

· 2. RESUM DE VOCABULARI BÀSIC I SOLUCIONS COURSE BOOK - BASIC VOCABULARY SUMMARY

  Basic vocabulary summary
  Course Book solutions

Tornar a l'índex

· 3. VIDEOS VOCABULARI TÈCNIC BÀSIC - VIDEOS BASIC TECHNICAL VOCABULARY

 General basic technical vocabulary
 Parts and tools (= parts i eines).Units 1-2
 Cars (= cotxes). Unit 8
 Motorcycles 1 (= motos 1).Unit 8
 Motorcycles 2 (= motos 2).Unit 8
 Bicycles 1 (= bicicletes 1).Unit 8
 Bicycles 2 (= bicicletes 2).Unit 8
 Bicycles 3. BlinkerGrips (= bicicletes 3.Intermitents laterals).Unit 8
 The airboard (= l'aerolliscador).Unit 9
 Car Safety (= seguretat del cotxe).Unit 10
 The Simpsons.Space Chips.Unit 12
 Exercises with this video (exercicis amb aquest video).Unit 12

 Milling Machine (= fresadora)
 Mill cutting tools (= eines per tallar amb fresadora)

Tornar a l'índex

· 4. DICCIONARIS - DICTIONARIES

  Technical English-Spanish dictionary
  Termcat

Tornar a l'índex

· 5. EXERCICIS D'ANGLÈS TÈCNIC ONLINE - ONLINE TECHNICAL ENGLISH EXERCISES

  Elementary exercises

Tornar a l'índex

· 6. ENLLAÇOS AMB DESCRIPCIONS TÈCNIQUES - LINKS WITH TECHNICAL DESCRIPTIONS

 Introduction to machine tools (introducció a màquines industrials)
 (CNC)Computer Numerical Control(màquina de control numèric)

Tornar a l'índex

· 7. AUTOAVALUACIÓ FINAL - FINAL SELF-ASSESSMENT

  Final self-assessment

Tornar a l'índex

· 8. GUIA PER AL CRÈDIT DE SÍNTESI - GUIDELINES FOR THE FINAL PROJECT

  Guidelines Final Project
  Questions about the Final Project

Tornar a l'índex

· 9. VIDEOS DELS ALUMNES - STUDENTS' VIDEOS

 

                          Students' presentation from schoolyear 2013-14

Tornar a l'índex