MANUAL D'AUTOAPRENENTATGE

     TAULA DE CONTINGUTS

   · 1. BASIC ENGLISH
   · 2. PRONUNCIACIÓ I DICCIONARIS ONLINE
   · 3. MÉS RECURSOS ONLINE I REPÀS ESO
   · 4. WEB AMB EXERCICIS D'ESCOLTAR
(TOTS ELS TEMES)
   · 5. ESCRIURE UN CURRÍCULUM I UNA CARTA DE PRESENTACIÓ
   · 6. VIDEOS PER APRENDRE ANGLÈS
   · 7. JOCS ONLINE

 

· 1. BASIC ENGLISH

    IMPORTANT, CAL LLEGIR!
   
En el 1r arxiu,PDF, trobaràs un manual per aprendre el més important de l'anglès i, si ja en saps, repassaràs tot el que
    més necessitis.
    En els fitxers següents podràs escoltar les pàgines en ÀUDIO d'aquest manual.

    Manual d'autoaprenentatge: Basic English (PDF)

   
1. Pronunciació de les vocals. pàg.3 (ÀUDIO)
   
2. Pronunciació de les consonants. pàg.4 (ÀUDIO)
   
3. Més pronunciació i estratègies de comunicació. pàg.5 (ÀUDIO)
   
4. Saludar i presentar-se (1). pàg.6 (ÀUDIO)
   
5. Saludar i presentar-se (2)/ Qui ets.pàgs.7 i 8 (ÀUDIO)
   
6. Qui ets/ Vocabulari bàsic (1). pàgs.9 i 10 (ÀUDIO)
   
7. Vocabulari bàsic (2). pàg.10 (ÀUDIO)
   
8. Vocabulari bàsic (3). pàg.11 (ÀUDIO)
   
9. Situacions de la vida quotidiana (1). pàg.12 (ÀUDIO)
   
10. Situacions de la vida quotidiana (2). pàgs.13-14 (ÀUDIO)

Tornar a l'índex

· 2. PRONUNCIACIÓ I DICCIONARIS ONLINE

    Pronunciació online - web Acapela
    I ara si vols riure una mica, veuràs que hi ha paraules en anglès que es pronuncien de manera molt semblant al català
    però que volem dir coses molt diferents

    Online dictionary Catalan-English

    Online dictionary Spanish-English

Tornar a l'índex

· 3. MÉS RECURSOS ONLINE I REPÀS ESO

    1, 2, 3, Let's Learn English

Tornar a l'índex

· 4. WEB AMB EXERCICIS D'ESCOLTAR (TOTS ELS TEMES)

    Listen A Minute

Tornar a l'índex

. 5. ESCRIURE UN CURRÍCULUM I UNA CARTA DE PRESENTACIÓ

    Com redactar una carta de presentació
   Model de C.V. Europass que et pots crear des d'internet:

    CV en castellà
   
CV en anglès

Tornar a l'índex

. 6. VIDEOS PER APRENDRE ANGLÈS

    SÈRIES (SitCom - situation comedy):

    Extra English Episode 2 (part 1)
    Extra English Episode 2 (part 2)
    Extra English Episode 3
    Extra English Episode 4

    Aquí tens uns sèrie de videos per escoltar frases bàsiques en converses de situacions de la vida quotidiana:

    Common daily expressions (frases habituals)
    Informal and formal phone calls (converses telefòniques informals i formals)

    CONCERTAR CITES (Dating):

    Video

    ANGLÈS BRITÀNIC: Sèrie que comença pel nivell de principiant. Hi ha algunes faltes d'ortografia en els subtítols. Les trobes?

    Video 1 (nivell beginner)
    Video 2 (nivell elementary)
    Video 3 (nivell pre-intermediate)
    Video 4 (nivell intermediate)

    ANGLÈS AMERICÀ:

    Sèrie per aprendre anglès.Video 1
    Desperate Housewives: video amb subtítols en castellà
    Partners: video amb subtítols anglès i castellà

Tornar a l'índex

· 7. JOCS ONLINE

    El joc del penjat: Hangman

Tornar a l'índex