NIVELL 4t D'ESO

     TAULA DE CONTINGUTS

   · OBJECTIUS D'APRENENTATGE (LERNZIELE)
   · EXERCICIS ONLINE DE REPÀS I D'AMPLIACIÓ (ONLINE ÜBUNGEN)
   · EXERCICIS EN PDF DE REPÀS I D'AMPLIACIÓ (ÜBUNGEN)
   · AUTOAVALUACIÓ FINAL (END- UND SELBSTBEWERTUNG)
  

 

· OBJECTIUS D'APRENENTATGE (LERNZIELE)

    Objectius d'aprenentatge
   

Tornar a l'índex

· EXERCICIS ONLINE DE REPÀS I D'AMPLIACIÓ (ONLINE ÜBUNGEN)

    Online Übungen

    Mehr Online Übungen

Tornar a l'índex

· EXERCICIS EN PDF DE REPÀS I D'AMPLIACIÓ (ÜBUNGEN)

    Meine Reise. Wo - wohin und Perfekt (el meu viatge)

    Llista de verbs irregulars

Tornar a l'índex

· AUTOAVALUACIÓ FINAL (END- UND SELBSTBEWERTUNG)

    Creus que has aconseguit tots els objectius d'aquest nivell? Comprova-ho aquí (Autoavaluació)

Tornar a l'índex