NIVELL 1r BATXILLERAT

· OBJECTIUS D'APRENENTATGE (LERNZIELE)

    Objectius d'aprenentatge


·
EXERCICIS ONLINE DE REPÀS I D'AMPLIACIÓ (ONLINE ÜBUNGEN)

    Online Übungen 1
    Online Übungen 2

· AUTOAVALUACIÓ FINAL (END- UND SELBSTBEWERTUNG)

    Creus que has aconseguit tots els objectius d'aquest nivell? Comprova-ho aquí (Autoavaluació)